Milan Šnajdr: BOHEMIAN TRILOBITES

Informace o zboží z internetového obchodu www.minerals-fossils.cz
Joachym Barrande: Silurský systém - trilobiti
Doporučujeme Zboží je skladem

Atlas nejvýznamnějších zástupců českých trilobitů od předního českého paleontologa Milana Šnajdra. Kniha je psána v angličtině.

rok vydání: 1990Kód zboží: L20

Dostupnost: Skladem

Cena
199,- Kč

Detailní popis

Kniha BOHEMIAN TRILOBITES od Milana Šnajdra je základní paleontologická příručka pro studium a určování českých trilobitů. Milan Šnajdr patřil k předním českým paleontologům, který se zabýval výzkumem trilobitů v oblasti barrandienu v druhé polovině 20. století. Kniha je psána v angličtině. Tato kniha vydaná roku 1990 patří i po více než čtvrt století k nejcenějším skvostům české vědecké literatury a je souhrnem Šnajdrova celoživotního výzkumu. Po odborné a obsahové stránce se jedná o velmi kvalitně zpracovanou publikaci, která je srozumitelná i čtenářům nejen z řad vědců a odborníků.

V knize je popsáno 248 nejvýznamnějších druhů českých trilobitů, včetně fotografií. V obecné části knihy se Šnajdr věnuje výskytu trilobitů v barrandienu a stratigrafii, způsobu zachování trilobitů, morfologické stavbě krunůře a metodologii výzkumu. Následuje popisná část knihy, kde je pozornost věnována ontogenezi (dospívání trilobitů), způsobu života trilobitů (svlékání krunýřů, způsob obživy), vývojovým deformacím krunýře a zranění po útoku přirozených nepřátel trilobitů. Zmínka je věnována i otázce sexuálního dimorfismu a dalším tématům. Vše je ilustrováno názornými fotografiemi. Třetí část knihy je samotný atlas trilobitů, ve kterém jsou uvedeny jednotlivé druhy trilobitů s fotografií, morfologickým popisem stavby těla, údaji k výskytu a stratigrafické poloze, ve které se daný druh vyskytuje, včetně uvedení typových lokalit.

název: Bohemian trilobites
autor: Milan Šnajdr

jazyk: angličina

vydavatelství: Ústřední ústav geologický, Praha

rok vydání: 1990
počet stran: 265

formát: 23,5 x 16 cm, pevná vazba

 Tento produkt naleznete na adrese:
Http://www.minerals-fossils.cz/zbozi/6844/