Meteorit Campo del Cielo

Informace o zboží z internetového obchodu www.minerals-fossils.cz

Zboží je skladem

velikost 6 cm
váha 173 g

země původu: ArgentinaKód zboží: T60-21807

Dostupnost: Skladem

Cena
3460,- Kč

Detailní popis

Velice pěkně tvarovaný kus železného meteoritu o váze 173 g. Meteorit je velký zhruba 6 cm s velmi atraktivní strukturou povrchu. Takovýchto pěkných ceotvarů už není na trhu mnoho, tomu odpovídá i jeho cena. Malé celotvary jsou mezi sběrateli velmi oblíbené a jsou proto také nejvíce ceněny. Cena meteoritů každý rok neustále stoupá a nikdy již nebude nižší než bývala. U meteoritů Campo del Cielo to platí dvojnásob, neboť nové kusy z Argentiny již není možné získat. Povrch meteoritu je očištěný od koroze a je nakonzervovaný proti další korozi.

Meteorit z Campo del Cielo je železný meteorit, který na Zemi dopadl zhruba před 5000 lety. Je považován za největší železný meteorit spadlý na zemský povrch. Samotný meteorit se při průchodu atmosférou rozříštil na velké množství menších těles, které dopadly na zem a vytvořili zde nejméně 9 samostatných kráterů. jednotlivé fragmenty původního obřího meteoritu se ukryté v zemi a jejich celková váha je odhadována na zhruba 100 tun. Většinu této hmotnosti však tvoří několik největších fragmentů (např. El Chaco z váhou 40 tun). Množství menších kusů, které nacházejí místo ve sbírkách muzeí a sběratelů po celém světě, se dá počítat na stovky až tisíce, což je číslo poměrně malé. Rozhodně neexistuje takové množství exemplářů, aby jej mohl mít ve sbírce každý sběratel. Meteorit Campo del Cielo vhledem velmi dlouho patřil k nejlevnějším železným meteoritům, ovšem zhruba od roku 2015 se situace dramaticky mění a jeho cena každý rok strmě stoupá. Důvodem této situace je nejen vyčerpání nalezišť po desítkách let sběrů, ale zejména nově vydaný zákaz vývozu meteoritů z Argentiny, který v podstatě zcela ukončil veškerou sběratelskou činnost na nalezištích.  

>>> Více informací o meteoritu Campo de Cielo

Železné meteority pravděpodobně představují jádra velkých asteroidů nebo planetek, které se zformovaly v dobách vzniku naší Sluneční soustavy. V porovnání s běžnějšími chondritickými meteority jsou mnohem vzácnější (pouhých 5 % dopadlých meteoritů jsou železné). Jejich nálezy jsou však mnohem četnější, díky tomu, že se dají vyhledávat i ukryté pod zemí pomocí detektoru kovů. Železné meteority se skládají z velkých krystalů železa, slitiny niklu (kamacitu či taenitu), inkluzí sulfidů, uhlíku nebo jiných minerálů. Tato struktura krystalů a inkluzí, která je pro každý druh meteoritu charakteristická, se vytvářela mnoho milionů let a v pozemských podmínkách je nenapodobitelná. Dalším znakem, kterým lze odlišit železný meteorit od pozemského železa, jsou příměsi cizích chemických prvků, zejména těch "exotických", které se v pozemských horninách příliš nevyskytují (např. zvýšená přímes irida).Tento produkt naleznete na adrese:
Http://www.minerals-fossils.cz/zbozi/7553/