Obchodní podmínky

Tento dokument upravuje podmínky pro nákup zboží v internetovém obchodě s názvem minerals-fossils.cz, tedy uzavření kupní smlouvy mezi provozovatelem tohoto internetového obchodu a zákazníkem a jednotlivých práv a povinností obou zúčastněných stran. Veškeré smluvní vztahy se řídí nadřazenými právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními občanského a obchodního zákoníku.
 

I. Obecné informace a vymezení některých pojmů

 • Tento internetový obchod se jmenuje minerals-fossils.cz a funguje na veřejně dostupném webu na internetové adrese www.minerals-fossils.cz a je dále v tomto dokumentu označován pojmem „e-shop“
   
 • Provozovatel tohoto e-shopu (v tomto dokumentu dále označován jako „prodávající“) je Mgr.Jan Stehlík (osoba podnikající podle živnostenského zákona), ič: 75372673, se sídlem Za Zelenou liškou 552, 14000 Praha 4, Česká republika.
   
 • Adresa pro doručování pošty je Mgr. Jan Stehlík, K Jasánkám 3085, 15500 Praha 5
   
 • Kontaktní e-mail pro komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím je:
  obchod@minerals-fossils.cz
   
 • Kontaktní telefonní číslo a osoba pro komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím je:
  Mgr. Jan Stehlík +420 736646804 (síť Vodafone)
   
 • bankovní účet pro zasílání plateb bankovním převodem je:
  670100-2209963077/6210 (M-bank)
   
 • Prodávající není plátce DPH, uvedené ceny u veškerého zboží, včetně cen dopravy a plateb v tomto obchodě jsou konečné
   
 • Osoba nakupující v e-shopu (zákazník) je v tomto dokumentu dále označována jako „kupující“
   
 • Cena za přepravu zboží (poštovné) je uvedena v odstavci „Přeprava zboží ke kupujícímu“
   
 • Ceny veškerého zboží jsou platné po celou dobu vystavení daného zboží v e-shopu. Nabídka zboží v akci / ve slevě je platná dle uvedeného časového omezení nebo do vyprodání zásob.
   
 • Zakoupení zboží v e-shopu může kupující provést procesem, který dále v tomto dokumentu označujeme jako „vytvoření objednávky“. K uzavření platné kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dochází v okamžiku úspěšného vytvoření objednávky a doručení elektronického potvrzení objednávky na e-mail kupujícího.
   
 • Přístup do e-shopu je možný výhradně elektronickou cestou (prohlížením internetu) a není ze strany prodávajícího nijak zpoplatněn. Jediné náklady, které kupujícímu používáním e-shopu vznikají, jsou běžné náklady vyplývající ze smluvního závazku kupujícího s jeho poskytovatelem telekomunikačních služeb.

  Toto ustanovení platí obdobně i pro elektronickou komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím e-mailu nebo telefonické komunikace.
   

II. Nákup zboží v e-shopu

Kupující může zakoupit zboží, které je vystaveno v nabídce e-shopu. Zakoupení zboží je dále v tomto dokumentu označováno jako „vytvoření objednávky“. Zboží určené k prodeji v e-shopu je zboží viditelné na některé z veřejně dostupných webových stránek e-shopu a je u něho zobrazena možnost „vložit do košíku“. Kliknutím na tlačítko „vložit do košíku“ a následným vyplněním formulářů (doprava a platba, dodací údaje, shrnutí objednávky) kupující dokončí proces vytvoření objednávky. Prodávající následně zašle kupujícímu potvrzení objednávky na e-mailovou adresu, který kupující prodávajícímu k těmto účelům poskytl. Doručením potvrzení objednávky na e-mail kupujícího se považuje kupní smlouva za uzavřenou.

Nabídka zboží pocházející z našeho e-shopu, která je na internetu zobrazena zprostředkovaně (např. prostřednictvím vyhledávačů zboží) nemusí být aktuální a není tedy relevantní ze strany kupujícího se takového zboží a jeho ceny domáhat. Jediná závazně platná nabídka zboží určeného k prodeji v internetovém obchodě minerals-fossils.cz je zobrazena přímo na jeho webových stránkách, tedy na internetové adrese www.minerals-fossils.cz
 

III. Platba za zboží

Platba je uskutečňována v české měně CZK

Platbu za objednané zboží v e-shopu je možné provést následujícími způsoby:

 • platba předem bankovním převodem
 • platba dobírkou při převzetí poštovní zásilky
 • platba elektronickou platební kartou
 • v hotovosti na prodejně
   

Bankovní účet určený k zasílání plateb je tuzemský účet u M-Bank s číslem 670100-2209963077/6210

Při platbě bankovním převodem nebo elektronickou platební kartou bude objednané zboží odesláno/připraveno k vyzvednutí v provozovně nejdříve po připsání platby na účet prodávajícího.

Kupujícímu může být ze strany jeho poskytovatele bankovních služeb naúčtován poplatek za bankovní převod.

Systém e-shopu na základě povahy zboží vloženého do nákupního košíku a cílové země, kam má být zboží dodáno, nabídne kupujícímu jeden nebo více možných způsobů platby včetně informace o ceně každého jednotlivého způsobu platby a to ve formuláři „doprava a platba“, jehož vyplnění a odsouhlasení kupujícím je nezbytné pro úspěšné vytvoření objednávky. V každé objednávce je cena za platbu připočítána zvlášť k ceně přepravy a ceně objednaného zboží.
 

 • Cena platby dobírkou je 40,-Kč
   
 • Platby v hotovosti, bankovním převodem, elektronickou platební kartou není ze strany prodávajícího zpoplatněna.

Pokud kupující neuskuteční platbu, která má předcházet předání objednaného zboží přepraci do 14 dnů od vytvoření objednávky, kupní smlouva tímto zaniká.
 

IV. Přeprava zboží ke kupujícímu

Objednané zboží je zasíláno českou poštou do České republiky a států Evropské Unie

Ceny jednotlivých způsobů dopravy při dodání do České republiky jsou následující:

 • Česká pošta - ekonomicky 99,-Kč
 • Česká pošta - balík do ruky 149,-Kč
 • Česká pošta - nadrozměrná zásilka 250,-Kč


Ceny jednotlivých způsobů přepravy do členských států Evropské Unie:

 • Balík na Slovensko - Pošta 200,- až 400,- Kč
 • Balík do států Evropské Unie - pošta 500,- až 800,- Kč
 • Nadrozměrná mezinárodní přeprava 800 až 10 000,-Kč
   

Systém e-shopu na základě povahy zboží vloženého do nákupního košíku (zejména dle souhrnné váhy a objemu zboží) a cílové země, kam má být zboží dodáno, nabídne kupujícímu jeden nebo více možných způsobů přepravy včetně informace o ceně každého jednotlivého způsobu přepravy. Pro kupujícího je závazná taková cena dopravy zboží, kterou si kupující sám zvolí (v případě nabídky více možností) nebo potvrdí (v případě nabídky pouze jediné možnosti) ve formuláři „Doprava a platba“, který je nezbytné vyplnit pro úspěšné vytvoření objednávky v e-shopu.

Prodávající si vyhrazuje právo stanovit jiný druh přepravy včetně jeho ceny, a to ve výjimečných a odůvodněných případech (zejména u nadměrně těžkého nebo objemného zboží, které nelze zaslat některým z uvedených způsobů přepravy nebo pokud z povahy zakoupeného zboží hrozí nebezpečí jeho poškození v případě použití některého z nabízených způsobů přepravy, ačkoli systém e-shopu takovou přepravu kupujícímu nabídne). V takovém případě navrhne prodávající kupujícímu alternativní způsob přepravy k jeho odsouhlasení. Jestliže se prodávající a kupující nedohodnou na alternativním způsobu přepravy a jeho ceně, je to považováno za důvod pro odstoupení od kupní smlouvy jak kupujícím, tak prodávajícím.

Objednané zboží prodávající předá přepravci/připraví k vyzvednutí na prodejně do 5 pracovních dnů od vytvoření objednávky (v případě platby dobírkou) nebo do 5 pracovních dnů po obdržení platby na bankovní účet (v případě platby bankovním převodem nebo elektronickou platební kartou). Pokud prodávající není schopen z jakéhokoli důvodu objednané zboží předat přepravci/připravit k vyzvednutí na prodejně, je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. V takovém případě je ale povinen prodávajícího o odstoupení informovat e-mailem určeným pro vzájemnou komunikaci. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího se v tomto případě považuje za neoprávněné, pokud prodávající již objednané zboží v rozhodné době předal přepravci, avšak kupující o tom nebyl informován.

Pokud prodávající není schopen z jakéhokoli důvodu objednané zboží předat přepravci/připravit k vyzvednutí na prodejně do 60 dnů od vytvoření objednávky kupujícím, kupní smlouva tímto zaniká.
 

V. Vrácení zboží prodávajícímu

Podle §53 odst.7 Občanského zákoníku má kupující právo vrátit prodávajícímu zboží bez udání důvodu a bez sankcí do 14ti dnů od převzetí zboží.
 

 • Kupující má nárok na vrácení peněz za zboží ve výši ceny, kterou za zboží uhradil (včetně započítaných dodatečných slev).
   
 • Kupující v případě vrácení zboží podle §53 odst.7 Občanského zákoníku nemá nárok na vrácení peněz za přepravu zboží (poštovné) a platbu dobírkou.
   
 • Kupující je povinen vrátit zboží na adresu (a kontaktní osobu) k tomuto účelu určenou:
  Jan Stehlík, K Jasánkám 3085, 15500 Praha 5, tel: +420 736 646 804
   
 • Kupující může zboží vrátit zprostředkovaně využitím služeb přepravní společnosti, nebo osobně. Náklady na přepravu zboží zpět na adresu prodávajícího hradí kupující.
   
 • Kupující je povinen spolu s vráceným zbožím prodávajícímu dodat kopii faktury, která byla vystavena prodávajícím k zakoupení příslušného zboží a poskytnout prodávajícímu číslo bankovního účtu, kam mají být zaslány peněžní prostředky za vrácené zboží.
   
 • Prodávající může vrátit peníze za vrácené nebo reklamované zboží pouze bankovním převodem v české měně CZK na účet, který mu kupující k tomuto účelu poskytne.
   
 • Kupující může vrátit pouze zboží nepoškozené a nepoužité, v původním neotevřeném obalu, pokud takový obal je součástí zakoupeného zboží.
   

VI. Reklamace zboží - reklamační řád

Reklamaci může kupující uplatnit v případě, že na zakoupeném zboží byla shledána vada, která nebyla uvedena v popisu zboží, bylo doručeno jiné zboží, než které bylo kupujícím objednáno nebo některé objednané zboží v doručené zásilce chybí.

Pro uplatnění reklamace je kupující povinen postupovat dle níže uvedeného reklamačního řádu:
 

 • Kupující je povinen o reklamaci informovat prodávajícího nejprve e-mailem nebo telefonicky. Pokud se jedná o závadu na zboží, je kupující povinen tuto závadu doložit fotodokumentací nebo jejím popisem, které může zaslat na e-mail obchod@minerals-fossils.cz.
   
 • Pro vyřízení reklamace je nutné používat e-mailovou komunikaci (směřovanou na e-mailovou adresu prodávajícího) z důvodu možnosti uchování této komunikace pro účely reklamačního řízení. Prodávající navrhne kupujícímu další postup, který může spočívat v vyřízení reklamace bez nutnosti vrácení zboží zpět prodávajícímu. Kupující musí s návrhem vyřešení reklamace bez nutnosti vrácení zboží souhlasit, jakožto i s návrhem kompenzace ze strany prodávajícího. Pokud kupující nesouhlasí s návrhem prodávajícího, postupuje jako by k návrhu nedošlo a je tedy povinen vrátit zboží zpět prodávajícímu k posouzení oprávněnosti reklamace a jejímu případnému vyřízení. Pokud prodávající sám uzná za nutné vrátit zboží jemu zpět, je kupující toto povinen učinit.
   
 • Je-li nutné zboží vrátit zpět prodávajícímu, je kupující povinen zboží doručit na adresu (a kontaktní osobu) k tomuto účelu určenou:
  Jan Stehlík, K Jasánkám 3085, 15500 Praha 5, tel: +420 736 646 804

  Kupující může zboží vrátit zprostředkovaně využitím služeb přepravní společnosti, nebo osobně. Náklady na přepravu zboží zpět na adresu prodávajícího hradí kupující. V případě uznání reklamace za oprávněnou, uhradí prodávající kupujícímu peněžní prostředky účelně vynaložené na využití služeb přepravní společnosti, nejvýše však do ceny odpovídající ceně přepravy, která byla užita k doručení objednaného zboží prodávajícím kupujícímu.
   
 • Bylo-li kupujícímu doručeno jiné zboží, než které si kupující objednal, je povinen takové zboží vrátit nepoškozené a nepoužité, v původním neotevřeném obalu, pokud takový obal je součástí zakoupeného zboží.
   
 • Kupující je povinen spolu s vráceným zbožím prodávajícímu dodat kopii faktury, která byla vystavena prodávajícím k zakoupení příslušného zboží a poskytnout prodávajícímu číslo bankovního účtu, kam mají být zaslány peněžní prostředky v případě, že reklamace bude uznána za oprávněnou a jejím řešením bude vrácení peněz kupujícímu.
   
 • V případě uznání reklamace za oprávněnou, navrhne prodávající kupujícímu možnost opravy zboží, kompenzaci (výměnu zboží), vrácení části kupní ceny v rozsahu odpovídajícím povaze závady nebo vrácení plné kupní ceny oproti vrácení zakoupeného zboží zpět kupujícímu.

Je-li řešením reklamace vrácení zboží prodávajícímu oproti vrácení ceny zboží kupujícímu a zahrnuje-li taková reklamace obsah celé objednávky dodané v jedné zásilce, vrátí prodávající kupujícímu i cenu přepravy včetně dobírky. Pokud reklamace zahrnovala jen část zboží dodané v jedné objednávce a zbytek objednávky byl úspěšně kupujícímu doručen bez důvodů k reklamaci, považuje se cena přepravy a dobírky uhrazená kupujícím za účelně vynaloženou a tudíž kupující nemá nárok na vrácení této ceny.
 

VII. Závěrečná ustanovení

Na zboží přírodní povahy (minerály, zkameněliny a jiné přírodniny) nelze nahlížet jako na běžné výrobky. U tohoto zboží zpravidla neexistují 2 naprosto totožné exempláře a z tohoto důvodu není možné provést výměnu za zcela identické zboží a z povahy věci také není zpravidla možné provést opravu poškozeného zboží. Některé přírodniny mají své přirozené vlastnosti, které nelze shledat za závadu zboží. Jedná se zejména o opravované praskliny a použití konzervačních metod u vzorků zkamenělin, drobné odchylky ve skutečné barvě minerálů oproti fotografiím (odchylky mohou být způsobeny i vinou kupujícího a jím užívaného zobrazovacího zařízení), drobná a zanedbatelná mechanická poškození na všech typech vzorků a také vzhled vzorku v místě, které není na fotografiích zdokumentováno. Kupující zakoupením zboží přírodní povahy na e-shopu stvrzuje, že je s těmito skutečnostmi srozuměn a že kupuje zboží ve stavu, který je popsán a zdokumentován fotografiemi. Případná reklamace zakládající se zcela na těchto skutečnostech nemusí být uznána za oprávněnou. 

Přímý dovoz ze světových lokalit
Kamenná prodejna v Praze Stodůlkách
2010
Na trhu od roku 2010
Odborné vzdělání v oboru geologie